Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś na ostatnim roku szkoły średniej

 • Wyniki na studiach

  Musisz użyć szablonu Dream Foundation grade transcript template i umieścić go w swojej aplikacji. Musisz także dołączyć zeskanowane świadectwo ukończenia szkoły średniej, oceny końcowe i wyniki egzaminu, jak tylko je otrzymasz

 • Passport or ID

  Należy też dostarczyć skan paszportu (najlepiej żeby miał jeszcze ważność przez co najmniej dwa lata). Większość uczelni honoruje obecnie dowody osobiste, jednak zachęcamy, bo dodać także kopię paszportu.

 • Additional documents

  Niektóre kierunki wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów do aplikacji (np. portfolio, rozwiązanie zadania wstępnego) – szczegółowe informacje są podane w programie danego kierunku.

Pamiętaj, że zamieszczanie innych dokumentów, które nie są wymagane przez uczelnię, nie doda rangi Twojej aplikacji, a może nawet wywołać przeciwny skutek.

Jeśli już ukończyłeś/-aś szkołę średnią

 • Wyniki na studiach

  Musisz dostarczyć zeskanowane świadectwo ukończenia szkoły średniej, oceny końcowe i wyniki egzaminu.

 • Passport or ID

  Należy też dostarczyć skan paszportu (najlepiej żeby miał jeszcze ważność przez co najmniej dwa lata). Większość uczelni honoruje obecnie dowody osobiste, jednak zachęcamy, bo dodać także kopię paszportu.

 • Additional documents

  Niektóre kierunki wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów do aplikacji (np. portfolio, rozwiązanie zadania wstępnego) – szczegółowe informacje są podane w programie danego kierunku.

Pamiętaj, że zamieszczanie innych dokumentów, które nie są wymagane przez uczelnię, nie doda rangi Twojej aplikacji, a może nawet wywołać przeciwny skutek.

Jeśli studiujesz obecnie na uniwersytecie i aplikujesz w ramach 'ostatniego roku' lub 'dodatkowego roku'

 • Wyniki na studiach

  Do swojej aplikacji musisz dołączyć wykaz ocen z uczelni w języku angielskim.

  Uczelnie często przekazują wykaz ocen z uczelni w języku angielskim jako dodatek do tego wydanego w języku ojczystym. Jeśli dokumenty nie będą wydane po angielsku, należy dodać uwierzytelnione tłumaczenie.

 • Passport or ID

  Należy też dostarczyć skan paszportu (najlepiej żeby miał jeszcze ważność przez co najmniej dwa lata). Większość uczelni honoruje obecnie dowody osobiste, jednak zachęcamy, bo dodać także kopię paszportu.

 • Additional documents

  Niektóre kierunki wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów do aplikacji (np. portfolio, rozwiązanie zadania wstępnego) – szczegółowe informacje są podane w programie danego kierunku.

Pamiętaj, że zamieszczanie innych dokumentów, które nie są wymagane przez uczelnię, nie doda rangi Twojej aplikacji, a może nawet wywołać przeciwny skutek.

Jeśli studiujesz obecnie na uniwersytecie i aplikujesz na studia magisterskie

 • Wyniki na studiach

  Musisz dostarczyć zeskanowane świadectwo ukończenia szkoły średniej, oceny końcowe i wyniki egzaminu. Musisz także dołączyć skan dyplomu ukończenia uczelni wraz z suplementem, jak tylko je otrzymasz.

  Uczelnie często przekazują wykaz ocen z uczelni w języku angielskim jako dodatek do tego wydanego w języku ojczystym. Jeśli dokumenty nie będą wydane po angielsku, należy dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie.

 • Passport or ID

  Należy też dostarczyć skan paszportu (najlepiej żeby miał jeszcze ważność przez co najmniej dwa lata). Większość uczelni honoruje obecnie dowody osobiste, jednak zachęcamy, bo dodać także kopię paszportu.

 • Additional documents

  Niektóre kierunki wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów do aplikacji (np. portfolio, rozwiązanie zadania wstępnego) – szczegółowe informacje są podane w programie danego kierunku.

Pamiętaj, że zamieszczanie innych dokumentów, które nie są wymagane przez uczelnię, nie doda rangi Twojej aplikacji, a może nawet wywołać przeciwny skutek.

Jeśli jesteś po obronie pracy dyplomowej na uniwersytecie i teraz aplikujesz na studia magisterskie

 • Wyniki na studiach

  Musisz załączyć skan dyplomu ukończenia uczelni wraz z suplementem po angielsku.

  Uczelnie często przekazują wykaz ocen z uczelni w języku angielskim jako dodatek do tego wydanego w języku ojczystym. Jeśli dokumenty nie będą wydane po angielsku, należy dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie.

 • Passport or ID

  Należy też dostarczyć skan paszportu (najlepiej żeby miał jeszcze ważność przez co najmniej dwa lata). Większość uczelni honoruje obecnie dowody osobiste, jednak zachęcamy, bo dodać także kopię paszportu.

 • Additional documents

  Niektóre kierunki wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów do aplikacji (np. portfolio, rozwiązanie zadania wstępnego) – szczegółowe informacje są podane w programie danego kierunku.

Pamiętaj, że zamieszczanie innych dokumentów, które nie są wymagane przez uczelnię, nie doda rangi Twojej aplikacji, a może nawet wywołać przeciwny skutek.