Nepieciešamie dokumenti

Ja mācies pēdējā vidusskolas klasē

 • Akadēmiskie rezultāti

  Tev būs jāaizpilda Dream Foundation sekmju izraksta forma un jāpievieno tā savam pieteikumam. Vēlāk pieteikumam tev arī būs jāpievieno ieskenēts atestāts par vidējo izglītību, sekmju izraksts ar gala atzīmēm un valsts eksāmenu sertifikāti tiklīdz tu tos saņemsi.

 • Pase vai ID

  Pases skenējums (vēlams, lai uz pieteikšanās brīdi līdz pases derīguma termiņa beigām būtu vismaz divi gadi).

 • Papildu dokumenti

  Lai pieteiktos atsevišķā, studiju programmām, būs nepieciešams pievienot papildu dokumentus (piem. portfolio vai kāds cits uzdevums). Precīzākas instrukcijas varēsi atrast katras studiju programmas aprakstā.

Lūdzu, ievēro, ka nav vērts pievienot pieteikumam dokumentus, kas nav minēti augstāk, vai arī nav atsevišķi pieprasīti programmas aprakstā. Tie nepiešķirs papildu vērtību tavam pieteikumam un, gluži otrādi, var izraisīt pretēju efektu.

Ja esi pabeidzis vidusskolu

 • Akadēmiskie rezultāti

  Tev būs jāpievieno ieskenēts atestāts par vidējo izglītību, sekmju izraksts ar gala atzīmēm un valsts eksāmenu sertifikāti.

 • Pase vai ID

  Pases skenējums (vēlams, lai uz pieteikšanās brīdi līdz pases derīguma termiņa beigām būtu vismaz divi gadi).

 • Papildu dokumenti

  Lai pieteiktos atsevišķā, studiju programmām, būs nepieciešams pievienot papildu dokumentus (piem. portfolio vai kāds cits uzdevums). Precīzākas instrukcijas varēsi atrast katras studiju programmas aprakstā.

Lūdzu, ievēro, ka nav vērts pievienot pieteikumam dokumentus, kas nav minēti augstāk, vai arī nav atsevišķi pieprasīti programmas aprakstā. Tie nepiešķirs papildu vērtību tavam pieteikumam un, gluži otrādi, var izraisīt pretēju efektu.

Ja šobrīd jau mācies kādā universitātē un gribi pieteikties 'pēdējā gada' (final year) vai 'top-up' programmai

 • Akadēmiskie rezultāti

  Pieteikumam tev būs jāpievieno universitātes izsniegts sekmju izraksts angļu valodā.

  Bieži vien universitātes var nodrošināt sekmju izrakstus angļu valodā (papildus izrakstam valsts valodā). Gadījumā, ja dokumenti nav pieejami angļu valodā, nepieciešam pievienot to oficiālus tulkojumus.

 • Pase vai ID

  Pases skenējums (vēlams, lai uz pieteikšanās brīdi līdz pases derīguma termiņa beigām būtu vismaz divi gadi).

 • Papildu dokumenti

  Lai pieteiktos atsevišķā, studiju programmām, būs nepieciešams pievienot papildu dokumentus (piem. portfolio vai kāds cits uzdevums). Precīzākas instrukcijas varēsi atrast katras studiju programmas aprakstā.

Lūdzu, ievēro, ka nav vērts pievienot pieteikumam dokumentus, kas nav minēti augstāk, vai arī nav atsevišķi pieprasīti programmas aprakstā. Tie nepiešķirs papildu vērtību tavam pieteikumam un, gluži otrādi, var izraisīt pretēju efektu.

Ja šobrīd mācies pēdējā universitātes kursā un gribi pieteikties maģistra studijām

 • Akadēmiskie rezultāti

  Pieteikumam tev būs jāpievieno līdz šim saņemto sekmju izraksts angļu valodā (ieskenēts). Vēlāk pieteikumam tev arī būs jāpievieno ieskenēts diploms kopā ar pielikumiem angļu valodā tiklīdz tu tos saņemsi.

  Bieži vien universitātes var nodrošināt sekmju izrakstus un diplomu tulkojumus angļu valodā (papildus izrakstam valsts valodā). Gadījumā, ja dokumenti nav pieejami angļu valodā, nepieciešam pievienot to oficiālus tulkojumus.

 • Pase vai ID

  Pases skenējums (vēlams, lai uz pieteikšanās brīdi līdz pases derīguma termiņa beigām būtu vismaz divi gadi).

 • Papildu dokumenti

  Lai pieteiktos atsevišķā, studiju programmām, būs nepieciešams pievienot papildu dokumentus (piem. portfolio vai kāds cits uzdevums). Precīzākas instrukcijas varēsi atrast katras studiju programmas aprakstā.

Lūdzu, ievēro, ka nav vērts pievienot pieteikumam dokumentus, kas nav minēti augstāk, vai arī nav atsevišķi pieprasīti programmas aprakstā. Tie nepiešķirs papildu vērtību tavam pieteikumam un, gluži otrādi, var izraisīt pretēju efektu.

Ja esi pabeidzis studijas universitātē un gribi pieteikties maģistra studijām

 • Akadēmiskie rezultāti

  Pieteikumam tev būs jāpievieno ieskenēts diploms kopā ar pielikumiem angļu valodā.

  Bieži vien universitātes var nodrošināt sekmju izrakstus un diplomu tulkojumus angļu valodā (papildus izrakstam valsts valodā). Gadījumā, ja dokumenti nav pieejami angļu valodā, nepieciešam pievienot to oficiālus tulkojumus.

 • Pase vai ID

  Pases skenējums (vēlams, lai uz pieteikšanās brīdi līdz pases derīguma termiņa beigām būtu vismaz divi gadi).

 • Papildu dokumenti

  Lai pieteiktos atsevišķā, studiju programmām, būs nepieciešams pievienot papildu dokumentus (piem. portfolio vai kāds cits uzdevums). Precīzākas instrukcijas varēsi atrast katras studiju programmas aprakstā.

Lūdzu, ievēro, ka nav vērts pievienot pieteikumam dokumentus, kas nav minēti augstāk, vai arī nav atsevišķi pieprasīti programmas aprakstā. Tie nepiešķirs papildu vērtību tavam pieteikumam un, gluži otrādi, var izraisīt pretēju efektu.