Potrebna dokumenta

Ukoliko ste na završnoj godini srednje škole

 • Akademski rezultati

  Potrebno je da koristite Dream Fondacije razreda transkript šablona i uključite ga u svoju prijavu. Treba da priložite uz vašu prijavu i skeniranu diplomu srednje škole, konačnu ocenu i rezultate ispita,čim ih primite.

 • Passport or ID

  Treba priložiti skeniranu kopiju pasoša (poželjno najmanje dve godine do isteka roka.

 • Additional documents

  Neki kursevi mogu zahtevati dodatna dokumenta (npr. portfolio, prijem zadatka) koji treba da bude prikačen za aplikaciju - konkretna uputstva data su vam u opisima programa.

Imajte na umu da priključivanje drugih dokumenata koja nisu pomenuta niti izričito zahtevana od strane institucija, neće dati dodatne vrednosti vašoj aplikaciji,već će imati suprotan efekat.

Ukoliko ste završili srednju školu

 • Akademski rezultati

  Moraćete da dostavite skenirane diplome srednje škole, konačne ocene i rezultate ispita.

 • Passport or ID

  Treba priložiti skeniranu kopiju pasoša (poželjno najmanje dve godine do isteka roka.

 • Additional documents

  Neki kursevi mogu zahtevati dodatna dokumenta (npr. portfolio, prijem zadatka) koji treba da bude prikačen za aplikaciju - konkretna uputstva data su vam u opisima programa.

Imajte na umu da priključivanje drugih dokumenata koja nisu pomenuta niti izričito zahtevana od strane institucija, neće dati dodatne vrednosti vašoj aplikaciji,već će imati suprotan efekat.

Ukoliko trenutno studirate na nekom od Univerziteta i aplicirate za "završnu godinu" ili "Top-Up" program

 • Akademski rezultati

  Morate da uključite u vašu aplikaciju transkript razreda škole ili godine studija na engleskom jeziku.

  Često univerziteti daju transkripte na engleskom, pored lokalnih jezika. U slučaju da dokument nije obezbeđen na engleskom jeziku, treba da bude dodat zvaničan prevod .

 • Passport or ID

  Treba priložiti skeniranu kopiju pasoša (poželjno najmanje dve godine do isteka roka.

 • Additional documents

  Neki kursevi mogu zahtevati dodatna dokumenta (npr. portfolio, prijem zadatka) koji treba da bude prikačen za aplikaciju - konkretna uputstva data su vam u opisima programa.

Imajte na umu da priključivanje drugih dokumenata koja nisu pomenuta niti izričito zahtevana od strane institucija, neće dati dodatne vrednosti vašoj aplikaciji,već će imati suprotan efekat.

Ukoliko trenutno studirate na nekom od Univerziteta i aplicirate za master studije

 • Akademski rezultati

  Morate da uključite u vašu aplikaciju transkript razreda škole ili godine studija na engleskom jeziku.. Morate da, čim je primite, priložite uz ostala dokumenta skeniranu diplomu univerziteta na engleskom.

  Često univerziteti daju transkripte diploma na engleskom, pored lokalnih jezika. U slučaju da dokument nije obezbeđen na engleskom jeziku, treba da bude dodat zvaničan prevod .

 • Passport or ID

  Treba priložiti skeniranu kopiju pasoša (poželjno najmanje dve godine do isteka roka.

 • Additional documents

  Neki kursevi mogu zahtevati dodatna dokumenta (npr. portfolio, prijem zadatka) koji treba da bude prikačen za aplikaciju - konkretna uputstva data su vam u opisima programa.

Imajte na umu da priključivanje drugih dokumenata koja nisu pomenuta niti izričito zahtevana od strane institucija, neće dati dodatne vrednosti vašoj aplikaciji,već će imati suprotan efekat.

Ukoliko ste diplomirali i aplicirate za master studije

 • Akademski rezultati

  Morate da priložite skeniranu univerzitetsku diplomu zajedno sa ostalim dokumentima na engleskom jeziku.

  Često univerziteti daju transkripte diploma na engleskom, pored lokalnih jezika. U slučaju da dokument nije obezbeđen na engleskom jeziku, treba da bude dodat zvaničan prevod .

 • Passport or ID

  Treba priložiti skeniranu kopiju pasoša (poželjno najmanje dve godine do isteka roka.

 • Additional documents

  Neki kursevi mogu zahtevati dodatna dokumenta (npr. portfolio, prijem zadatka) koji treba da bude prikačen za aplikaciju - konkretna uputstva data su vam u opisima programa.

Imajte na umu da priključivanje drugih dokumenata koja nisu pomenuta niti izričito zahtevana od strane institucija, neće dati dodatne vrednosti vašoj aplikaciji,već će imati suprotan efekat.