Test językowy

Wyjazd na studia za granicę wymaga bardzo dobrej znajomości angielskiego albo jakiegoś innego języka, który będzie językiem wykładowym. Jest to konieczne, aby móc swobodnie się porozumieć i zrozumieć wykłady, pisać prace zaliczeniowe, wypowiadać się w trakcie zajęć i przygotowywać prezentacje CEFR.

W okresie aplikacyjnym Dream Foundation organizuje testy języka angielskiego. Test językowy jest opracowany w taki sposób, aby zarówno Tobie jak i uczelniom dostarczyć cenne informacje o Twoich umiejętnościach językowych. Test składa się z czterech równie ważnych części:

  • Słuchanie – od aplikanta wymaga się zrozumienia znaczenia mówionego materiału (dialogi, monologi, wykłady, audycje radiowe itp.)
  • Gramatyka - powiązane ze sobą krótkie teksty albo pojedyncze zdania sprawdzające ogólną znajomość gramatyki I słownictwa aplikanta.
  • Esej – od aplikanta oczekuje się umiejętności wyrażania różnych punktów widzenia, opinii, zalet i wad, wyciągania wniosków albo zaproponowania rozwiązania (200-300 słów).
  • Część ustna/Mówienie - rozmowa składa się z różnych części: wprowadzenie, wypowiedź, gdzie kandydat mówi na ogólny temat, po czym następuje dyskusja i pytania powiązane tematycznie. Aplikant powinien odpowiedzieć na pytania i współuczestniczyć rozmowie, używając potocznego angielskiego, a także przedstawić krótkie, logiczne wypowiedzi na tematy ogólne.

Część pisemna testu trwa około dwóch godzin i składa się z części gramatycznej, słuchania i pisania (esej). Część ustna ma miejsce po części pisemnej i trwa około 15-20 minut.

Nie musisz zdawać testu językowego organizowanego przez Dream Foundation, jeśli posiadasz wystarczająco wysoki wynik w testach TOEFL albo IELTS. Jeżeli zdałeś/zdałaś test TOEFL albo IELTS, należy zeskanować oryginalny certyfikat i dodać go do formularza aplikacyjnego online.

Termin testu z języka angielskiego

Zachęcamy, żeby zarejestrować na test językowy zaraz po wypełnieniu formularza aplikacyjnego. Po wysłaniu formularza aplikacyjnego, będziesz mieć możliwość wyboru terminu testu językowego. To gwarantuje, że nie otrzymasz od nas dwóch oddzielnych faktur.

Jeżeli chcesz ponownie podejść do testu albo jeżeli chcesz się zapisać na test zanim wypełnisz formularz aplikacyjny, przejdź do calendar i znajdź dogodny dla siebie termin (wymaga logowania).

Ile to kosztuje?

Ponieważ niektórzy aplikanci nie muszą zdawać testu językowego organizowanego przez Dream Foundation, cena jest ustalana niezależnie od opłaty aplikacyjnej.Jeżeli masz podejść do testu językowego organizowanego przez Dream Foundation, sprawdź poniższe informacje.

Naszym celem jest zapewnienie Wam przystępnej alternatywy dla testów TOEFL i IELTS.W celu uzyskania dodatkowych informacji, sprawdź tutaj: language test fees.

 

LANGUAGE TEST ACCEPTANCE TABLE 

 

Jak należy przygotować się do testu z języka angielskiego?

Jeżeli nie używałeś/używałaś angielskiego przez jakiś czas, dobrze będzie odświeżyć sobie pamięć. Oto kilka pomocnych wskazówek.

  • Część ustna – jeśli nie jesteś przyzwyczajony do mówienia po angielsku, może być Ci trudno, kiedy przyjdzie czas na test. Porozmawiaj z kimś, kto dobrze mówi po angielsku i podyskutuj na różne tematy.
  • Słuchanie – bardzo przydatne może być oglądanie telewizji i słuchanie audycji radiowych po angielsku. Dowiesz się, jak inni ludzie mówią i wyrażają się.
  • Zasady gramatyczne – przyimki, strona czynna i bierna, czasowniki nieregularne, dokonane i ciągłe formy czasowników itp. Aby przypomnieć sobie różne zasady i wyjątki, spróbuj robić ćwiczenia gramatyczne.
  • Pisanie – napisanie eseju oznacza, że musisz wyrazić swoją opinię, różne punkty widzenia, wyciągnąć wnioski albo zaproponować rozwiązanie. Spróbuj napisać na temat, który Cię interesuje. Sprawdź, ile czasu Ci to zajmuje i czy z łatwością wyrażasz się po angielsku. Nie zapomnij, że esej ma specyficzną strukturę. Aby znaleźć inspirację, pomocne może być także czytanie różnych artykułów i historii innych ludzi.
  • Ogólnie rzecz biorąc – zanim przyjdziesz na test, bardzo ważny jest dobry sen i wypoczynek. A podczas testu pamiętaj, aby zwracać uwagę na zadania, które masz zrobić.

Jeżeli uważasz, że Twój poziom angielskiego nie jest wystarczająco wysoki, radzimy Ci wziąć kilka dodatkowych lekcji. Pomogą one poprawić poziom języka i przygotować się do studiów zagranicznych.

Pamiętaj o powyższych uwagach, a przy odrobinie szczęścia osiągniesz dobry wynik!