Povinné dokumenty

Ak študujete v poslednom ročníku strednej školy

 • Študijné výsledky

  Použite Dream Foundation formulár na výpis známok a pripojte ho k svojej prihláške. Ako náhle dostanete maturitné vysvedčenie, priložte ho v elektronickej podobe k vašej prihláške.

 • Passport or ID

  Priložte oskenovanú kúpiu pasu (najlepšie aspoň dva roky pred vypršaním platnosti). Síce väčšina inštitúcií akceptuje občianske preukazy, odporúčame vám pridať aj kópiu pasu.

 • Additional documents

  Niektoré študijné programy vyžadujú pridať k prihláške dodatočné dokumenty (ako napríklad portfólio, prijatie, špeciálne úlohy) - ďalšie informácie nájdete v popise študijného programu.

Berte na vedomie, že pridatie ďalších dokumentov, ktoré nie sú spomenuté vyššie a nie sú špeciálne vyžadované inštitúciami, nemajú žiadnu dodatočnú hodnotu pre vašu prihlášku, ale môžu mať práve opačný efekt.

Ak ste už skončili strednú školu

 • Študijné výsledky

  Priložte oskenované maturitné vysvedčenie.

 • Passport or ID

  Priložte oskenovanú kúpiu pasu (najlepšie aspoň dva roky pred vypršaním platnosti). Síce väčšina inštitúcií akceptuje občianske preukazy, odporúčame vám pridať aj kópiu pasu.

 • Additional documents

  Niektoré študijné programy vyžadujú pridať k prihláške dodatočné dokumenty (ako napríklad portfólio, prijatie, špeciálne úlohy) - ďalšie informácie nájdete v popise študijného programu.

Berte na vedomie, že pridatie ďalších dokumentov, ktoré nie sú spomenuté vyššie a nie sú špeciálne vyžadované inštitúciami, nemajú žiadnu dodatočnú hodnotu pre vašu prihlášku, ale môžu mať práve opačný efekt.

Ak v súčasnosti študujete na univerzite a hlásite sa na 'final year' alebo 'top-up' program

 • Študijné výsledky

  Pripojte univerzitný výpis známok v angličtine k vašej prihláške.

  Slovenské univerzity väčšinou poskytujú výpisy známok aj v angličtine. Ak tá vaša takúto službu neposkytuje, potrebný je oficiálny preklad.

 • Passport or ID

  Priložte oskenovanú kúpiu pasu (najlepšie aspoň dva roky pred vypršaním platnosti). Síce väčšina inštitúcií akceptuje občianske preukazy, odporúčame vám pridať aj kópiu pasu.

 • Additional documents

  Niektoré študijné programy vyžadujú pridať k prihláške dodatočné dokumenty (ako napríklad portfólio, prijatie, špeciálne úlohy) - ďalšie informácie nájdete v popise študijného programu.

Berte na vedomie, že pridatie ďalších dokumentov, ktoré nie sú spomenuté vyššie a nie sú špeciálne vyžadované inštitúciami, nemajú žiadnu dodatočnú hodnotu pre vašu prihlášku, ale môžu mať práve opačný efekt.

Ak v súčasnosti študujete na univerzite a hlásite sa na master program

 • Študijné výsledky

  Pripojte univerzitný výpis známok v angličtine k vašej prihláške. Univerzitný diplom spolu so všetkými prílohami pripojte v elektronickej podobe ako náhle ho dostanete.

  Slovenské univerzity väčšinou poskytujú výpisy známok a diplomy aj v angličtine. Ak tá vaša takúto službu neposkytuje, potrebný je oficiálny preklad.

 • Passport or ID

  Priložte oskenovanú kúpiu pasu (najlepšie aspoň dva roky pred vypršaním platnosti). Síce väčšina inštitúcií akceptuje občianske preukazy, odporúčame vám pridať aj kópiu pasu.

 • Additional documents

  Niektoré študijné programy vyžadujú pridať k prihláške dodatočné dokumenty (ako napríklad portfólio, prijatie, špeciálne úlohy) - ďalšie informácie nájdete v popise študijného programu.

Berte na vedomie, že pridatie ďalších dokumentov, ktoré nie sú spomenuté vyššie a nie sú špeciálne vyžadované inštitúciami, nemajú žiadnu dodatočnú hodnotu pre vašu prihlášku, ale môžu mať práve opačný efekt.

Ak ste už doštudovali vysokú školu a hlásite sa na master program

 • Študijné výsledky

  Pripojte oskenovanú verziu univerzitného diplomu a všetkými prílohami v angličtine,

  Slovenské univerzity väčšinou poskytujú výpisy známok a diplomy aj v angličtine. Ak tá vaša takúto službu neposkytuje, potrebný je oficiálny preklad.

 • Passport or ID

  Priložte oskenovanú kúpiu pasu (najlepšie aspoň dva roky pred vypršaním platnosti). Síce väčšina inštitúcií akceptuje občianske preukazy, odporúčame vám pridať aj kópiu pasu.

 • Additional documents

  Niektoré študijné programy vyžadujú pridať k prihláške dodatočné dokumenty (ako napríklad portfólio, prijatie, špeciálne úlohy) - ďalšie informácie nájdete v popise študijného programu.

Berte na vedomie, že pridatie ďalších dokumentov, ktoré nie sú spomenuté vyššie a nie sú špeciálne vyžadované inštitúciami, nemajú žiadnu dodatočnú hodnotu pre vašu prihlášku, ale môžu mať práve opačný efekt.