Jazykový test

English language test

Going to study abroad means that you will have to have a good level of English or some other language you are going to be studying in. It is usually required that you will have to be at least independent user in order to able to understand lectures, write school works, speak up in classes or make presentations. Normally B2 level is required for undergraduate (BA) level and C1 for postgraduate (MA) level according to the CEFR.

Dream Foundation organises English language tests during the application period. The language test is compiled to give to you and to institutions valuable information about your language skills. The test consists of four equally important parts:

  • Listening – applicant is expected to be able to understand the meaning of a range of spoken material (dialogues, monologues, lectures, radio shows, etc.).
  • Grammar - connected short texts or separate sentences checking the applicant’s overall command of grammar and vocabulary.
  • Essay – applicant is expected to express different viewpoints, opinions, advantages and disadvantages, draw conclusions or suggest solutions (200-300 words).
  • Oral/Speaking - interview with different parts: an introduction, a monologue where the candidate speaks on a familiar topic followed by a discussion and thematically linked questions. Applicant is expected to be able to respond to questions and to interact in conversational English as well as present short logical monologues on general topics.

The written part of the test will last about 2 hours and consists of grammar, listening and writing (essay). The oral part will take place after the written part and last for 10-15 minutes.

You do not have to take the Dream Foundation language test if you already have received a sufficient grade in language tests such as TOEFL or IELTS. If you have taken the TOEFL or IELTS, then you need to scan the original certificate and add it to your online application form.

English language test times

We recommend registering for the language test after you have completed your application. After submitting the application form, you will be given a choice of language test times. This ensures that you will not get two separate invoices from us.

If you want to re-take the language test or want to register for the test before completing the application, please go to the calendar to find a suitable time (requires logging in).

What does it cost?

As some applicants do not need to take the Dream Foundation language test, it is priced separately from the application fee.Please see below if you should take the Dream Foundation language test.

Our goal is to provide a more affordable alternative to TOEFL or IELTS.See the language test fees for more information.

Whom is the test meant for?

Most institutions accept the Dream Foundation language test as proof of English proficiency. In order to make sure which language tests your institution accepts, please click the following button:

Ako sa pripraviť na jazykový test?

Ak ste dlho nepoužívali angličtinu, odporúčame si ju zopakovať. Ponúkame vám pár tipov.

  • Hovorenie - ak nie ste zvyknutý hovoriť po anglicky, môže byť ťažké začať hovoriť len na jazykovom teste. Rozprávajte sa s niekým s dobrou angličtinou na rôzne témy.
  • Počúvanie - počúvanie rádia alebo pozeranie televízie v angličtine môže byť veľmi užitočné.
  • Gramatika - predložky, aktiv a pasiv, nepravidelné slovesá, pribehové časy, atď. Robte gramatické cvičenia pre pripomenutie si pravidiel a výnimiek.
  • Písanie - písanie eseje znamená, že musíte vyjadriť váš názor, rôzne pohľady, vyvodiť záver a navrhnúť riešenia. Skúste písať o téme, ktorá vás zaujíma a zistíte, ako dlho vám to trvá a ako ľahko vám to ide. Prosím nezabudnite na to, že esej má špecifickú štruktúru. Čítanie článkov a príbehov by vám malo pomôcť v slovnej zásobe.
  • Celkovo - dobrý spánok a odpočinok pred testom je tiež veľmi dôležitý. A počas testu dbajte na zadania úloh.

Ak si myslíte, že vaša angličtina nie je na dostatočnej úrovni, odporúčame vám navštevovať dodatočné hodiny angličtiny, aby ste boli pripravení na štúdium v zahraničí.

Ak sa budete riadiť našimi radami, dúfame, že dosiahnete dostatočný výsledok!