Nīderlande

Augstākā izglītība Nīderlandē

Nīderlandes augstākās izglītības sistēma visā pasaulē pazīstama ar savu augsto kvalitāti. Līdzšinējā pieredze liecina, ka cilvēki, kas ieguvuši augstāko izglītību Nīderlandē, veiksmīgi spēj darboties arī citās pasaules daļās. Turklāt Nīderlande bija pirmā no valstīm, kurās angļu valoda nav oficiālā valoda, kas piedāvāja studiju kursus angļu valodā.

Nīderlandei raksturīgas divu veidu augstākās izglītības iestādes: universitātes un lietišķo zinātņu universitātes (universities of applied sciences). Universitātes fokusējas uz patstāvīgu un uz pētniecību orientētu darbu akadēmiskā vai profesionālā vidē. Lietišķo zinātņu universitātes ir vairāk vērstas uz praktisku iemaņu apguvi, palīdzot studentiem sagatavoties konkrētām profesijām.

 

Kāpēc izvēlēties studēt Nīderlandē?

  • Inovatīva un praktiska uz problēmrisinājumiem vērsta mācību sistēma
  • Aptuveni 90% Nīderlandes iedzīvotāju runā angļu valodā
  • Izglītība Nīderlandē nav bezmaksas, bet studiju maksa ir samērā zema (aptuveni €2143 gadā, taču pirmā studiju gada maksa* ir uz pusi mazāka - €1071), kā arī ir pieejams studiju kredīts mācību maksas segšanai
  • Strādājošiem studentiem labas iespējas saņemt finansiālu atbalstu
  • Visā pasaulē atzīta izglītība
  • Īpaša uzmanība jāpievērš fizioterapijas studijām Nīderlandē, kas ir vienas no kvalitatīvākajām pasaulē

*2018. gada vasarā tika apstiprināts Nīderlandes valdības ierosinātais likumprojekts par pirmā studiju gada maksas samazināšanu - vairāk informācijas šeit  .

Studiju finansēšana Nīderlandē 

  • Pieejams studiju kredīts
  • Strādājot vismaz 56 stundas mēnesī, studenti var saņemt Nīderlandes valdības finansiālu pabalstu - aizdevumu un pabalstu dzīvošanas izdevumu segšanai
  • Vidējās izmaksas par īri ir aptuveni 350-450€ mēnesī
  • Vidējās dzīvošanas izmaksas (izņemot īri) Nīderlandē ir aptuveni 300-450€ mēnesī atkarībā no dzīvesveida