Skip to content High contrast mode

Augstākā izglītība Dānijā

Studējot Dānijā, iespējams iegūt pasaules līmeņa izglītību tādās jomās kā inženierzinātnes, zinātnes par dzīvību, sociālās zinātnes un informācijas tehnoloģijas. Izvēloties studēt Dānijā, tu dzīvosi drošā, draudzīgā un uz inovācijām vērstā vidē.

Augstākā izglītība Dānijā ir orientēta uz dzīvē praktiski pielietojamām prasmēm un risinājumiem. Tāpēc lekcijas tiek kombinētas ar praktiskām nodarbībām un sadarbību ar uzņēmējiem un ražotājiem. Izmantotās mācību metodes studentiem ļauj apgūto pielietot praktiski un pārvērst jaunās zināšanas par inovatīviem risinājumiem.

Dānijas izglītības sistēma veicina un attīsta radošumu, inovācijas, kā arī kritisko un analītisko domāšanu.

Studiju programmu akreditācija un kvalitātes nodrošināšana garantē augstas starptautiskās kvalitātes programmas.

 

Kāpēc izvēlēties studēt Dānijā?

 • Bezmaksas studijas Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem
 • Visur atzīta pasaules līmeņa izglītība
 • Inovatīvas mācību metodes (piemēram, balstītas uz problēmrisinājumu)
 • Augsts studentu apmierinātības līmenis
 • Cieša sadarbība ar uzņēmumiem
 • Bezmaksas dāņu valodas kursi
 • Plaša studiju programmu izvēle angļu valodā
 • Labi apmaksātas studentu darba un stipendiju iespējas

http://dreamfoundation.eu/institutions#DK 

Studiju finansēšana Dānijā

 • ES studentiem NAV studiju maksas
 • Vidējās izmaksas par īri ir aptuveni 300 € mēnesī
 • Minimālā alga ir 13 € stundā – tas ļauj bez grūtībām segt dzīvošanas izmaksas
 • Studējot pilna laika programmā un strādājot 10-12 stundas nedēļā, Dānijas valdība sniedz atbalstu, maksājot pabalstu līdz pat 750 € mēnesī!
 • Vidējās izmaksas transportam ir 40-60 € (ja neizmanto velosipēdu) un ēšanai 200-300 €


Kas ir AP grāds?

Academy Profession (AP) grāda programmas ir īsā cikla augstākās izglītības programmas, ko iespējams apgūt dažādās izglītības iestādēs visā Dānijā. AP grāds ir pielīdzināms 3 gadu bakalaura studiju programmas pirmajiem 2 gadiem. AP grādu ieguvušie var turpināt studijas vēl vienu gadu un iegūt bakalaura grādu pēdējā gada vai top-up kursā Dānijā vai arī kādā citā valstī.

AP programmas piedāvā apgūt analītiskas un profesionālas iemaņas, un teorijas apguve tiek kombinēta ar pieeju, kas orientēta uz praksi, lai sagatavotu absolventus darbam rūpniecībā un uzņēmējdarbībā. Vienlaikus AP programmu beidzēji var pretendēt uz tālākām studijām universitātēs.

Visas AP grāda programmas tiek realizētas ciešā sadarbībā ar attiecīgo uzņēmējdarbības un rūpniecības nozaru pārstāvjiem, lai absolventiem nodrošinātu atbilstošu kompetenci.

 

Kas ir top-up programma?

Pēdējā gada vai top-up programmas ir paredzētas studentiem, kas saņēmuši AP grādu un vēlas turpināt studijas, lai iegūtu bakalaura grādu. Tās ir piemērotas arī studentiem, kas pabeiguši pirmos divus bakalaura programmas studiju gadus vai arī ir jau saņēmuši bakalaura grādu. Pēc pēdējā gada vai top-up kursa pabeigšanas students saņem bakalaura grādu tajā universitātē, kurā apguvis šo kursu.

 

Top-up programmas apgūšanai ir vairākas iespējas:

1) Iegūsti AP grādu Dānijā un turpini top-up studijas Dānijā, lai iegūtu bakalaura grādu.

2) Iegūsti AP grādu Dānijā, bet turpini top-up studijas, piemēram, Nīderlandē vai Lielbritānijā. Šādā veidā tu iegūsi 2 studiju diplomus (diplomu no Dānijas un bakalaura grāda diplomu no savas pēdējās universitātes). Lai to darītu, ir svarīgi pārliecināties par AP grāda un top-up programmas saderību.

3) Ja esi pabeidzis universitāti savā valstī, bet gribi studēt ārzemēs, vari iestāties pēdējā gada programmā un saņemt dubultu bakalaura grādu.