Skip to content High contrast mode

Suurbritannias on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus, bakalaureuse- või magistrikraad. 

 
Miks Suurbritannia?

  • Kõrgelt hinnatud rahvusvaheline haridus, mida tunnustatakse kogu maailmas.
  • Kõrge akadeemilise tasemega ülikoolid.
  • Õppemaksu tasumiseks soodsatel tingimustel riiklik õppelaen.
  • Üks populaarsemaid riike, kuhu minnakse õppima.
  • Lahe ja meeleolukas tudengielu.

 
Tutvu õppimisvõimalustega Suurbritannias: http://dreamfoundation.eu/institutions#GB 
 
Finants

  • Õppemaks Inglismaal ja Walesis on keskmiselt 9250 naela (ca 10 500 eurot) ning selle tasumiseks on loodud väga heade tingimustega riiklik õppelaenusüsteem, mida saavad ka kõik eestlased kasutada! Šotimaal on õppimine tasuta, kuid keerulisem on ülikooli sisse saada.
  • Õppelaenu tuleb hakata tagasi maksma alles siis, kui tudengistaatust enam ei ole ning aastane sissetulek on ületanud etteantud lävendi. Hetkel on Eestis selleks lävendiks ca 1400 eurot kuus (bruto). See tähendab, et tagasimakstav summa on 9% üle lävendi teenitud tulust (nt 1500 eurose palga puhul minnakse 100 euroga üle lävendi, seega tagasi tuleks maksta sellest 9% ehk 9 eurot kuus).
  • Miinimum tunnipalk sõltub vanusest. Nt 18-20aastastel on see 5,90 naela (ca 6,70 eurot) tunnis.
  • Üliõpilastele pakutakse erinevate stipendiumite ja õppetoetuste võimalusi. 
  • Üür on eramajutuses alates 300 naela (ca 350 eurot) kuus ning ühikates 400-500 naela (ca 450-570 eurot) kuus. Majutuse hinnad võivad piirkonniti väga erineda.